قوانین و مقررات

 1. هر ساعت آموزشی معادل 50 دقیقه است.
 2. در صورت نیاز به تشکیل کلاس فوق العاده یا جبرانی ، موسسه در تعیین روز و ساعات آن بر اساس شرایط استاد مربوطه کاملا مختار خواهد بود.
 3. پرداخت 50درصد از هزینه ثبت نام دوره ها(به جز دوره مکالمه که به صورت کامل پرداخت می شود)در فرآیند پیش ثبت نام آنلاین یا حضوری قبل از شروع دور ها الزامی است.مابقی هزینه دوره تا 24 ساعت قبل از شروع اولین جلسه اخذ می گردد.
 4. انصراف از هر دوره به هر دلیل تحت شرایط ذیل امکان پذیر است.
  1.  پیش ثبت نام اولیه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد(به دلیل تعداد محدود شرکت کنندگان در هر کلاس و احترام به حقوق دیگر داوطلبان)
  2.  ما بقی پول ثبت نام بعد از شروع کلاس ها عودت نخواهد شد.
  3. قبل از شروع کلاس ها مابقی شهریه با کسر10درصد به داوطلب بازگردانده می شود.رعایت شئونات و پوشش اسلامی در موسسه الزامی است. پوشش بانوان مطابق پوشش مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است.
 5. آنچه در بروشورهای توضیحی و یا در اعلانات چاپی و دیواری موسسه درج میشود حکم مقررات قطعی است.
 6. الزاما داوطلب تعهد می نماید عکس کارنامه آزمون اصلی مورد نظر را که برای شرکت در آن در کلاس های آمادگی موسسه شرکت نموده است ، در اختیار موسسه قرار دهد.
 7. بابت شرکت مجدد در دوره هایی که قبلا گذرانده اید هزینه ای اخذ نمی گردد.