آرشیو اخبار

کارگاه فشرده چهار مهارت آیلتس

 

2 333 822   3221 writing44 

زمان برگزاری کارگاه ها: 

کارگاه Writing-Task2: پنجشنبه 13 تیر ساعت 9 الی 17   هزینه 195 هزارتومان
کارگاه Writing-Task1: جمعه 14 تیر ساعت 9 الی 17    هزینه 195 هزارتومان 
کارگاه Reading: پنجشنبه 20 تیر ساعت 9 الی 17    هزینه 195 هزارتومان
کارگاه Speaking: جمعه 21 تیر ساعت 9 الی 12:30    هزینه 95 هزارتومان 
کارگاه Listening: جمعه 21 تیر ساعت 13:30 الی 17   هزینه 95 هزارتومان 

هر آنچه که باید از آزمون آیلتس بدانید
فقط در چهار روز

دوستان خود را به این دوره ها دعوت کنید...

راه های ارتباط با موسسه مکتبخانه دانش:
03538273080


https://t.me/maktabkhaneh_danesh
http://instagram.com/maktabkhaneh_danesh/