آرشیو اخبار

دوره جدید کلاس Listening & Speaking در موسسه مکتبخانه دانش

مدرس دوره جناب آقای افسوس
با شرکت در این دوره و تمرکز بر روی دو مهارت Listening و Speaking می‌توانید قدرت مکالمه و صحبت کردن به زبان انگلیسی را در خود تقویت نمایید.
جهت ثبت نام با ما تماس بگیرید. دوره جدید از 20 تیرماه آغاز خواهد شد.