آرشیو اخبار

موسسه مکتبخانه دانش با همکاری دانشگاه امام جواد(ع) برگزار میکند:

این سمینارجهت آشنایی متقاضیان با دانشگاههای معتبر استرالیا، روند اخذ پذیرش تحصیلی، بورسهای تحصیلی و شرایط تحصیل و زندگی در استرالیا میباشد

سخنرانان :دکتر سید محمد بزرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و فارغ التحصیل دانشگاه سیدنی استرالیا

مهندس علی فرحانه مدیر برگزاری آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی در استان یزد و مشاور موسسات اعزام دانشجو در تهران می باشند.

چهارشنبه 12 آبان

ساعت 20-18

مکان برگزاری: دانشگاه امام جواد(ع)

 7878787878787