معرفی msrt

 

MCHE

MSRT

آزمون MSRT در واقع همان MCHE است که توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. در این آزمون کلیه سرفصل‌ها در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

دوره ها برنامه کلاس ها اساتید معرفی
دوره ها برنامه کلاس ها  اساتید معرفی

loading...