معرفی ielts

 

IELTS

IELTS

IELTS یا International English Language Testing System به‌معنای نظام بین‌المللی ارزش‌یابی زبان انگلیسی ، يك امتحان زبان انگليسي است و از اعتباري بين المللي برخوردار مي‌باشد. اين امتحان معياري است جهت سنجش دانش زبان انگليسي اشخاصي كه ميخواهند در كشورهاي انگليسي زبان درس بخوانند، كار كنند و يا به آن كشورها مهاجرت نمايند.

دوره ها برنامه کلاس ها اساتید معرفی
دوره ها برنامه کلاس ها  اساتید معرفی

loading...