قرارداد با نهاد ها

برای دانلود قرارداد بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود قرارداد

لیست نهادها

1 ) اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد

2 ) شهرداری یزد

3 ) شرکت پیشگامان کویر یزد

4 ) کارخانه جهان الکترونیک یزد

5 ) آب منطقه ای استان یزد