قوانین و مقررات

1ـ در صورت نیاز به تشکیل کلاس فوق العاده یا جبرانی، مؤسسه در تعیین روز و ساعت آن بر اساس شرایط استاد مربوطه کاملاً مختار خواهد بود.

2_انصراف از دوره یا درس به هر دلیل (اعم از پذیرش در تکمیل ظرفیت دانشگاه ها، بیماری، خدمت سربازی، مشکلات شغلی، عدم توانایی درس خواندن، انتقال و مأموریت های اداری، مسافرت های داخلی و خارجی، مشکلات خانوادگی، مشکلات مالی و غیره) تحت شرایط زیر امکان پذیر است:

الف) پیش ثبت نام اولیه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد ( به دلیل تعداد محدود شرکت کنندگان در هر کلاس و احترام به حقوق دیگر داوطلبان).

ب) مابقی پول ثبت نام بعد از شروع کلاس ها، عودت داده نخواهد شد.

ج) قبل از شروع کلاس ها مابقی شهریه با کسر 10 درصد به داوطلب بازگردانده می شود.

3ـ رعایت شئونات و پوشش اسلامی در مؤسسه الزامی است. پوشش بانوان مطابق پوشش مصوب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. (پوشش کامل: مانتوی بلند، مقعنه و بیرون نبودن موی سر)

4ـ آنچه در بروشورهای توضیحی و یا در اعلانات چاپی و دیواری مؤسسه درج می شود در حکم مقررات قطعی است.

5ـ ثبت نام در این دوره به منزله آگاهی و پذیرفتن تمام شرایط و مقررات موسسه آموزش مکتب خانه دانش یزد می باشد.

6ـ الزاماً داوطلب تعهد می نماید عکس کارنامه آزمون اصلی مورد نظر را که برای شرکت در آن در کلاس های آمادگی مؤسسه شرکت نموده است، در اختیار مؤسسه قرار دهد.

7_دانش پذیران درصورت دوجلسه تاخیر معادل یک جلسه غیبت ودر صورت سه جلسه غیبت در هرترم دوره شان حذف میشود.

8-اطلاع رسانی بابت کلاس ها وعدم برگزاری فقط از طریق پیامک وکانال تلگرام میباشد.